a/26l/ 《明史》(清)张廷玉 bt365bt365娱乐场_bt365怎么退出个人信息_bt365会员
二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名着 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 史部 > 正史 >

《明史》

·(清)张廷玉
卷一 本纪第一
卷二 本纪第二
卷三 本纪第三
卷四 本纪第四
卷五 本纪第五
卷六 本纪第六
卷七 本纪第七
卷八 本纪第八
卷九 本纪第九
卷十 本纪第十
卷十一 本纪第十一
卷十二 本纪第十二
卷十三 本纪第十三
卷十四 本纪第十四
卷十五 本纪第十五
卷十六 本纪第十六
卷十七 本纪第十七
卷十八 本纪第十八
卷十九 本纪第十九
卷二十 本纪第二十
卷二十一 本纪第二十一
卷二十二 本纪第二十二
卷二十三 本纪第二十三
卷二十四 本纪第二十四
卷二十五 志第一
卷二十六 志第二
卷二十七 志第三
卷二十八 志第四
卷二十九 志第五
卷三十 志第六
卷三十一 志第七
卷三十二 志第八
卷三十三 志第九
卷三十四 志第十
卷三十五 志第十一
卷三十六 志第十二
卷三十七 志第十三
卷三十八 志第十四
卷三十九 志第十五
卷四十 志第十六
卷四十一 志第十七
卷四十二 志第十八
卷四十三 志第十九
卷四十四 志第二十
卷四十五 志第二十一
卷四十六 志第二十二
卷四十七 志第二十三
卷四十八 志第二十四
卷四十九 志第二十五
卷五十 志第二十六
卷五十一 志第二十七
卷五十二 志第二十八
卷五十三 志第二十九
卷五十四 志第三十
卷五十五 志第三十一
卷五十六 志第三十二
卷五十七 志第三十三
卷五十八 志第三十四
卷五十九 志第三十五
卷六十 志第三十六
卷六十一 志第三十七
卷六十二 志第三十八
卷六十三 志第三十九
卷六十四 志第四十
卷六十五 志第四十一
卷六十六 志第四十二
卷六十七 志第四十三
卷六十八 志第四十四
卷六十九 志第四十五
卷七十 志第四十六
卷七十一 志第四十七
卷七十二 志第四十八
卷七十三 志第四十九
卷七十四 志第五十
卷七十五 志第五十一
卷七十六 志第五十二
卷七十七 志第五十三
卷七十八 志第五十四
卷七十九 志第五十五
卷八十 志第五十六
卷八十一 志第五十七
卷八十二 志第五十八
卷八十三 志第五十九
卷八十四 志第六十
卷八十五 志第六十一
卷八十六 志第六十二
卷八十七 志第六十三
卷八十八 志第六十四
卷八十九 志第六十五
卷九十 志第六十六
卷九十一 志第六十七
卷九十二 志第六十八
卷九十三 志第六十九
卷九十四 志第七十
卷九十五 志第七十一
卷九十六 志第七十二
卷九十七 志第七十三
卷九十八 志第七十四
卷九十九 志第七十五
卷一百 表第一
卷一百一 表第二
卷一百二 表第三
卷一百三 表第四
卷一百四 表第五
卷一百五 表第六
卷一百六 表第七
卷一百七 表第八
卷一百八 表第九
卷一百九 表第十
卷一百十 表第十一
卷一百十一 表第十二
卷一百十二 表第十三
卷一百十三 列传第一
卷一百十四 列传第二
卷一百十五 列传第三
卷一百十六 列传第四
卷一百十七 列传第五
卷一百十八 列传第六
卷一百十九 列传第七
卷一百二十 列传第八
卷一百二十一 列传第九
卷一百二十二 列传第十
卷一百二十三 列传第十一
卷一百二十四 列传第十二
卷一百二十五 列传第十三
卷一百二十六 列传第十四
卷一百二十七 列传第十五
卷一百二十八 列传第十六
卷一百二十九 列传第十七
卷一百三十 列传第十八
卷一百三十一 列传第十九
卷一百三十二 列传第二十
卷一百三十三 列传第二十一
卷一百三十四 列传第二十二
卷一百三十五 列传第二十三
卷一百三十六 列传第二十四
卷一百三十七 列传第二十五
卷一百三十八 列传第二十六
卷一百三十九 列传第二十七
卷一百四十 列传第二十八
卷一百四十一 列传第二十九
卷一百四十二 列传第三十
卷一百四十三 列传第三十一
卷一百四十四 列传第三十二
卷一百四十五 列传第三十三
卷一百四十六 列传第三十四
卷一百四十七 列传第三十五
卷一百四十八 列传第三十六
卷一百四十九 列传第三十七
卷一百五十 列传第三十八
卷一百五十一 列传第三十九
卷一百五十二 列传第四十
卷一百五十三 列传第四十一
卷一百五十四 列传第四十二
卷一百五十五 列传第四十三
卷一百五十六 列传第四十四
卷一百五十七 列传第四十五
卷一百五十八 列传第四十六
卷一百五十九 列传第四十七
卷一百六十 列传第四十八
卷一百六十一 列传第四十九
卷一百六十二 列传第五十
卷一百六十三 列传第五十一
卷一百六十四 列传第五十二
卷一百六十五 列传第五十三
卷一百六十六 列传第五十四
卷一百六十七 列传第五十五
卷一百六十八 列传第五十六
卷一百六十九 列传第五十七
卷一百七十 列传第五十八
卷一百七十一 列传第五十九
卷一百七十二 列传第六十
卷一百七十三 列传第六十一
卷一百七十四 列传第六十二
卷一百七十五 列传第六十三
卷一百七十六 列传第六十四
卷一百七十七 列传第六十五
卷一百七十八 列传第六十六
卷一百七十九 列传第六十七
卷一百八十 列传第六十八
卷一百八十一 列传第六十九
卷一百八十二 列传第七十
卷一百八十三 列传第七十一
卷一百八十四 列传第七十二
卷一百八十五 列传第七十三
卷一百八十六 列传第七十四
卷一百八十七 列传第七十五
卷一百八十八 列传第七十六
卷一百八十九 列传第七十七
卷一百九十 列传第七十八
卷一百九十一 列传第七十九
卷一百九十二 列传第八十
卷一百九十三 列传第八十一
卷一百九十四 列传第八十二
卷一百九十五 列传第八十三
卷一百九十六 列传第八十四
卷一百九十七 列传第八十五
卷一百九十八 列传第八十六
卷一百九十九 列传第八十七
卷二百 列传第八十八
卷二百一 列传第八十九
卷二百二 列传第九十
卷二百三 列传第九十一
卷二百四 列传第九十二
卷二百五 列传第九十三
卷二百六 列传第九十四
卷二百七 列传第九十五
卷二百八 列传第九十六
卷二百九 列传第九十七
卷二百十 列传第九十八
卷二百十一 列传第九十九
卷二百十二 列传第一百
卷二百十三 列传第一百一
卷二百十四 列传第一百二
卷二百十五 列传第一百三
卷二百十六 列传第一百四
卷二百十七 列传第一百五
卷二百十八 列传第一百六
卷二百十九 列传第一百七
卷二百二十 列传第一百八
卷二百二十一 列传第一百九
卷二百二十二 列传第一百十
卷二百二十三 列传第一百十一
卷二百二十四 列传第一百十二
卷二百二十五 列传第一百十三
卷二百二十六 列传第一百十四
卷二百二十七 列传第一百十五
卷二百二十八 列传第一百十六
卷二百二十九 列传第一百十七
卷二百三十 列传第一百十八
卷二百三十一 列传第一百十九
卷二百三十二 列传第一百二十
卷二百三十三 列传第一百二十一
卷二百三十四 列传第一百二十二
卷二百三十五 列传第一百二十三
卷二百三十六 列传第一百二十四
卷二百三十七 列传第一百二十五
卷二百三十八 列传一百二十六
卷二百三十九 列传第一百二十七
卷二百四十 列传第一百二十八
卷二百四十一 列传第一百二十九
卷二百四十二 列传第一百三十
卷二百四十三 列传第一百三十一
卷二百四十四 列传第一百三十二
卷二百四十五 列传第一百三十三
卷二百四十六 列传第一百三十四
卷二百四十七 列传第一百三十五
卷二百四十八 列传第一百三十六
卷二百四十九 列传第一百三十七
卷二百五十 列传第一百三十八
卷二百五十一 列传第一百三十九
卷二百五十二 列传第一百四十
卷二百五十三 列传第一百四十一
卷二百五十四 列传第一百四十二
卷二百五十五 列传第一百四十三
卷二百五十六 列传第一百四十四
卷二百五十七 列传第一百四十五
卷二百五十八 列传第一百四十六
卷二百五十九 列传第一百四十七
卷二百六十 列传第一百四十八
卷二百六十一 列传一百四十九
卷二百六十二 列传第一百五十
卷二百六十三 列传第一百五十一
卷二百六十四 列传第一百五十二
卷二百六十五 列传第一百五十三
卷二百六十六 列传第一百五十四
卷二百六十七 列传第一百五十五
卷二百六十八 列传第一百五十六
卷二百六十九 列传第一百五十七
卷二百七十 列传第一百五十八
卷二百七十一 列传第一百五十九
卷二百七十二 列传第一百六十
卷二百七十三 列传第一百六十一
卷二百七十四 列传第一百六十二
卷二百七十五 列传第一百六十三
卷二百七十六 列传第一百六十四
卷二百七十七 列传第一百六十五
卷二百七十八 列传第一百六十六
卷二百七十九 列传第一百六十七
卷二百八十 列传第一百六十八
卷二百八十一 列传第一百六十九
卷二百八十二 列传第一百七十
卷二百八十三 列传第一百七十一
卷二百八十四 列传第一百七十二
卷二百八十五 列传第一百七十三
卷二百八十六 列传第一百七十四
卷二百八十七 列传第一百七十五
卷二百八十八 列传第一百七十六
卷二百八十九 列传第一百七十七
卷二百九十 列传第一百七十八
卷二百九十一 列传第一百七十九
卷二百九十二 列传第一百八十
卷二百九十三 列传第一百八十一
卷二百九十四 列传第一百八十二
卷二百九十五 列传第一百八十三
卷二百九十六 列传第一百八十四
卷二百九十七 列传第一百八十五
卷二百九十八 列传第一百八十六
卷二百九十九 列传第一百八十七
卷三百 列传第一百八十八
卷三百一 列传第一百八十九
卷三百二 列传第一百九十
卷三百三 列传第一百九十一
卷三百四 列传第一百九十二
卷三百五 列传第一百九十三
卷三百六 列传第一百九十四
卷三百七 列传第一百九十五
卷三百八 列传第一百九十六
卷三百九 列传第一百九十七
卷三百十 列传第一百九十八
卷三百十一 列传第一百九十九
卷三百十二 列传第二百
卷三百十三 列传第二百一
卷三百十四 列传第二百二
卷三百十五 列传第二百三
卷三百十六 列传第二百四
卷三百十七 列传第二百五
卷三百十八 列传第二百六
卷三百十九 列传第二百七
卷三百二十 列传第二百八
卷三百二十一 列传第二百九
卷三百二十二 列传第二百十
卷三百二十三 列传第二百十一
卷三百二十四 列传第二百十二
卷三百二十五 列传第二百十三
卷三百二十六 列传第二百十四
卷三百二十七 列传第二百十五
卷三百二十八 列传第二百十六
卷三百二十九 列传第二百十七
卷三百三十 列传第二百十八
卷三百三十一 列传第二百十七
卷三百三十二 列传第二百二十
附录 张廷玉上明史表


国学迷 陈检讨四六笺注二十卷 居士传五十六卷 听雨楼稿不分卷 持静斋书目五卷附藏书纪要二卷 栾城集五十卷後集二十四卷三集十卷应诏集十二卷 时方歌括二卷 历代职官表六卷 古文喈凤新编八卷 戴东原集十二卷札记一卷 瘦吟庐诗钞四卷 邃雅堂全集九种 古微堂内集三卷外集七卷 音注小仓山房尺牍八卷补遗八卷 万年统纪十六卷 胡公燮园府君事实略一卷 伴梅草堂诗存不分卷 成化十三年顺天府乡试録一卷 奏摺谱 笠翁传奇十种 孙渊如先生全集二十三卷 渐西村舍汇刊(渐西村舍丛刻)四十四种 欧阳文忠公五代史抄二十卷 边事汇钞十二卷续钞八卷 黄氏医书八种 各国政治考六卷 女子国文读本 大学衍义辑要六卷 达生编二卷 镜花缘二十卷一百回 张河间集六卷附录一卷 含星别集崇祯宫词二卷 [雍正]齐河县志十卷首一卷 安吴四种三十六种 篱隐园删存诗七卷 诗韵典训八卷 中国江海险要图志五卷 绣像东周列国志二十七卷一百八回 东坡文选二十卷 弥陀经疏钞演义定本三卷 小学考五十卷 资治通监二百九十四卷释文辩误十二卷外纪十卷外纪目录五卷 数学教科书十六篇 八史经籍志 新编五代史平话八卷 曾文正公全集十五种 竹垞小志五卷 周易变通解六卷首一卷末一卷 鹤归来传奇二卷 江南别录一卷 周书五十卷 庄子内篇二卷 益智图二卷 校正图注八十一难经四卷 史姓韵编二十四卷 [光绪丁酉科]湖北乡试朱卷一卷 旷视山房制艺续集一卷 李忠武公书牍二卷 何子清先生遗文二卷附录一卷 东坡文启六卷 松桂堂集(茗斋百花诗)二卷 元至正本金史22 n.32_(元)脱脱等奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.1_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.2_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.3_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.4_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.5_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.6_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.7_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.8_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.9_(唐)李百药奉敕撰.pdf 宋本北齐书11 n.10_(唐)李百药奉敕撰.pdf 元本南史14 n.1_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.2_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.3_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.4_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.5_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.6_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.7_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.8_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.9_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.10_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.11_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.12_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.13_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.14_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.15_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.16_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.17_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.18_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.19_(唐)李延寿撰.pdf 元本南史14 n.20_(唐)李延寿撰.pdf 明本元史23 n.1_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.2_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.3_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.4_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.5_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.6_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.7_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.8_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.9_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.10_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.11_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.12_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.13_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.14_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.15_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.16_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.17_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.18_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.19_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.20_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.21_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.22_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.23_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.24_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.25_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.26_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.27_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.28_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.29_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.30_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.31_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.32_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.33_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.34_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.35_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.36_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.37_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.38_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.39_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.40_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.41_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.42_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.43_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.44_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.45_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.46_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.47_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.48_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.49_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.50_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 明本元史23 n.51_(明)宋濂等奉敕撰.pdf 支那戯曲书展观目录_台北帝大东洋文学会编.pdf 爱恋_鲁思着.pdf 排闷集_谢似颜遗作.pdf 印度独立运动史略_不详.pdf 新闻学论文集_黄天鹏等.pdf 王无功集_王积着.pdf 宋四六话1_彭元瑞撰.pdf 宋四六话2_彭元瑞撰.pdf 宋四六话3_彭元瑞撰.pdf 现代杰作爱国诗选集_郑金柱编.pdf 岐阳世家文物图像册_中国营造学社编辑.pdf 唐写本说文解字木部笺异_莫友芝撰,王云五主编.pdf 广韵硏究_张世禄着.pdf 听泉山馆诗钞初集_邹浚明撰.pdf 顨盫集_邓濂着,裘可桴编.pdf 輶轩使者絶代语释别国方言2_戴震疏证,王云五总编篡.pdf 輶轩使者絶代语释别国方言1_戴震疏证,王云五总编篡.pdf 印度文化史_麦唐纳(Arthur Anthong MacDonnell)撰,龙章译.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊7,pt.4 (1938)_国立中央研究院历史语言研究所集刊编辑委员会编辑.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊7,pt.2 (1936)_国立中央研究院历史语言研究所集刊编辑委员会编辑.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊7,pt.1 (1936)_国立中央研究院历史语言研究所集刊编辑委员会编辑.pdf 二十史朔闰表_陈垣撰.pdf 王若曰古义_董作宾撰.pdf 靑年游记_杨晋豪编.pdf 朝鲜和台湾_葛绥成编.pdf 唐代的战争文学_胡云翼着,王云五编辑.pdf 能改斋漫录_吴曾撰.pdf 十七世纪南洋群岛航海记两种_黄素封,姚枬合译.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊6 pt.2 (Jul. 1936)_国立中央研究院历史语言研究所集刊编辑委员会编辑.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊5 pt.3 (Dec. 1935)_国立中央研究院历史语言研究所集刊编辑委员会编辑.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊4 pt.2 (Jan. 1933)_国立中央研究院历史语言研究所.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊3 pt.4 (1933)_国立中央研究院历史语言研究所.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊3 pt.2 (Dec. 1931)_国立中央研究院历史语言研究所.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊3 pt.1 (Aug. 1931)_国立中央研究院历史语言研究所.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊1 pt.3 (1930)_国立中央研究院历史语言研究所.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊1 pt.2 (Jun. 1930)_国立中央研究院历史语言研究所.pdf 国立中央硏究院历史语言硏究所集刊1 pt.1 (Oct. 1928)_国立中央硏究院历史语言硏究所.pdf 仁山集 n.2_金履祥撰.pdf
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright ? 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即删。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号